Disclaimer

Algemeen

De website 101 gratis tips is een particulier initiatief. Het doel van deze site is het bieden van informatie over de diverse aspecten die met gratis tips te maken hebben.
Iedere bezoeker van deze site stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie van ge´nteresseerde leken.
Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. We zijn niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links

Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers. We hebben geen enkele zeggenschap over deze andere sites en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacybeleid

We vinden het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze site uiterst belangrijk. Bij sommige onderdelen op deze site kun je persoonlijke gegevens afgeven. Alle persoonlijke gegevens die deze website van je ontvangt zullen uitsluitend worden gebruikt binnen deze website tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het doel is deze gegevens te gebruiken voor een optimale behandeling van je vragen.
We maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge´nteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link
Ook kunnen er cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistische informatie op uw pc voor en door adverteerders. Als u geen prijs stelt op deze optie, kunt u deze uitschakelen in uw browser.
Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina cookieinfo

Rechten van intellectuele eigendom

Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, fotoĺs en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan.
Worden er volgens jou teksten en/of afbeeldingen gebruikt die niet toegestaan zijn, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten, dan worden die teksten/afbeeldingen direct verwijdert.